Articles

Proceeds of ‘Language and Resistance’ book donated to Irish Medium Charity TACA

image2- niamh agus taca

The proceeds raised from a book written on the Irish language revival in the North of Ireland have been donated to Irish Medium Education charity TACA. Feargal Mac Ionnrachtaigh, who works for Irish language development agency Forbairt Feirste, is the author of the book, ‘Language, Resistance and Revival- Republican Prisoners and the Irish Language in the north if Ireland, which charts the story of role of republican prisoners in the Irish language community revival.

Having presented TACA with a cheque of £1804, Feargal stated:

‘As a product of the Irish medium education sector in Belfast, I know how important organisations like TACA are in providing financial support to our emerging nursery schools who receive no state support. Therefore, I thought it was only fitting that any modest funds raised from the book, which aims to tell the story of bottom-up language revival in the north, should be directed back into the development of the sector.

‘While all proceeds from any purchases of the book, whether in bookstores or online, go directly to TACA, this donation stems directly from a book tour I carried out in 2013-14. This involved over 30 book launches and lectures throughout the six counties and across the island of Ireland: I was Dublin, Cork, Kerry, Galway, Donegal, and also travelled internationally and spoke in Liverpool, Glasgow, Oslo, New York and Boston.’

‘The book is already on its second edition and the feedback was immense because of an increasing interest in the Irish language revival and its history. People from a wide range of different backgrounds often bought extra copies when they heard I was donating to TACA. I would encourage other people involved in similar initiatives to think about donating to charities such as TACA, who make massive difference in communities such as ours.’

This was echoed by TACA fundraising manager, Pádraig Ó Cianain, who stated;

“We’re are very grateful to Feargal for raising this money but would stress that you don’t have to write a book to support the Irish language through TACA!!

“You could sign up to the monthly donation scheme through the homepage of the TACA website (www.taca.ie), help selling scratch cards or the door-to-door collections in your area. If any schools, nurseries, afterschool groups or GAA clubs are organising sponsored events in conjunction with TACA we can claim the gift aid back for them which is a hefty 25% added to what they have already raised”.

If you have any queries please don’t hesitate to contact TACA manager Pádraig Ó Cianáin on 02890 323237 or eolas@taca.ie

image2- niamh agus taca

Tógann an leabhar ‘Language and Resistance airgead don charthanacht Ghaeloideachais TACA

Rinneadh airgead ár bailíodh ón leabhar a scríobhadh ar athbheochan na Gaeilge ó thuaidh a bhronnadh ar an charthanacht Ghaeloideachais,TACA. Is é Feargal Mac Ionnrachtaigh, a oibríonn leis an aisíntacht forbartha teanga, Forbairt Feirste, atá mar údar ar an leabhair, ‘Language, Resistance and Revival- Republican Prisoners and the Irish Language in the north if Ireland, a insíonn an scéal fán ról a d’imir príosúnaigh phoblachtánacha san athbheochan pobail.

Ag caint do, tar éis an seic do £1804 a bhronnadh ar TACA; dúirt Feargal;

‘Mar dhéantús don earnáil Ghaelscolaíochta i mBéal Feirste, tuigim cé chomh tábhachtach agus atá eagraíochtaí cosúil le TACA a thugann tacaíocht airgeadais do naíscoleanna i mBéal Forbartha nach bhfaigheann aon tacaíocht stáit. Shíl mé go raibh sé oiriúnach, mar sin de, aon mionairgead a bhailigh an leabhair, a insíonn scéal pobalbhunaithe na hathbheochana Gaelaí ó thuaidh, a threorú ar ais isteach san earnáil.

‘Ainneoin is go dtéann airgead ó gach leabhair a cheannaítear, bíodh sin in siopa leabhair ná arlíne, i dtreo TACA, eascraíonn an deonachán seo go díreach ón chamchuairt leabhair a rinne mé in 2013-14. Rinneadh timpeall 30 lainseálacha san iomlán, le seoltaí agus leachtaí ar fud na 6 chontae agus timpeall na tíre ar fad: bhí mé i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Ciarraí, Gaillimh, Tír Chonaill agusl labhair mé go hidirnáisiúnta fosta in Learpholl, Glaschú, Oslo, Nua Eabhrac agus Bostún.

‘Tá an leabhar ar an dárna eagrán cheána féin agus fuair mé aischothú den scoth mar gheall ar an mhéid suim atá ann in athbheochan na Gaeilge agus an stair a bhaineann léi. B’iomaí uair a cheannaigh daoine, as réimse leathan do chúlraí eagsúla, cóipeanna sa bhréis mar gur chuala siad go mbéinn ag bronnadh airgead ar TACA. Mholfainn go mór do dhaoine eile atá bainte le tograí comhcosúla bheith ag smaointeadh ar deonacháin a dhéanamh go charthanachtaí cosúil le TACA, a dhéanann difear suntasach ar an talamh, i measc an phobail

Is amhlaidh a bhí le ra ag Bainisteoir Tiomsaithe Airgid, TACA, Pádraig Ó Cianáin, a dúirt:

‘Tá muid iontach buíoch d’Fheargal as an t-airgead seo a bhailiú ach b’fhiú go mór a ra nach gá leabhar a scríobh chun tacaíocht a léiriú don Ghaelilge fríd TACA!!

‘Is féidir síniú suas don deonachán míosúil fríd ár bpríomhleathanach ar shuíomh greasáin TACA (www.taca.ie), cuidiú a thabhairt fríd scríobchartaí a dhíol nó bailiúcháin a dhéanamh I do cheantar ó dhoras go doras. Má tá scoileanna, naíscoileanna, grúpaí iarscoile nó cumainn CLG ag eagrú imeachtaí urraíocha i gcomhar le TACA, is féidir linne ‘gift aid’ a bhronnadh ar ais orthu, a chuireann figiúr suntasach do 25% leis an mhéid a thóg siad cheána fein’

Má tá céist ar bith agaibh, ná bíodh aon leisce oraibh teagmháil a dhéanamh le bainisteoir TACA, Pádraig Ó Cianáin ar 02890 323237 nó eolas@taca.ie

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.