Is iardhalta é Feargal ar Bhunscoil Phobal Feirste agus Meánscoil Feirste in Iarthar Bhéal Feirste. D’fhreastál sé ar Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste, áit ar bhain sé céim na dochtúireachta in 2009 le tráchtas ar Phríosúnaigh Phoblachtánacha agus athbheochán na Gaeilge i dtuaisceart na hÉireann atá sé ag ullmhú le foilsiú mar leabhar i láthair na huaire. Is ball bunaithe é d’fhoireann péile lánghaeilge na ceathrún Gaeltachta, Laochra Loch Lao CLG agus tá sé gníomhach in Athbheochán na Gaeilge i mBéal Feirste. Is cathaoirleach é ar eagraíocht Ghaeilge an Uachtar Chluanaigh, Glór na Móna agus oibríonn sé go lán-aimseartha mar oifigeach tionscadail le haisínteacht forbartha Gaeilge na Ceathrún Gaeltachta, Forbairt Feirste.

Feargal is a former pupil of Bunscoil Phobal Feirste and Meanscoil Feirste here in West Belfast. He attended Queens University Belfast and completed his PhD thesis in 2009 on Republican prisoners and the Irish language revival in the North of Ireland which he is currently preparing for publication as a book.  He is also a founder-member of Irish-speaking Gaeltacht quarter football club, Laochra Loch Lao CLG and is active in the Irish language revival in the city. He is chairperson of Glór na Móna and works full-time as Project Worker with Gaeltacht Quarter Irish Language development Agency, Forbairt Feirste.

Beicí Nic Riada/Mhic Crábhagáin- Gael Uasal ar shlí na fírinne

beicí

Tá croíthe troma ar phobalscoil Choláiste Feirste agus ar Ghaelphobal Feirste i gcoitinne le cúpla seachtain anuas agus muid ag iarraidh bás tragóideach Bheicí Nic Riada/Mhic Crábhagáin a thuiscint agus a chur i bhfriotal.

Féile na Carraige and the importance of local place

co-ops-2

‘…the return to the local can be a form of resistance, a defensive response to globalisation, the struggles of those on the margins to reclaim some form of representation for themselves’- Stuart Hall

LIÚ LÚNASA 2016- Ag tógáil na Poblachta

pic LLunasa

Nuair a scíobh fealsúnaí na heagnaíochta, Jean-Jacque Rosseau, fán phoblachtánachas agus fán tsaoranacht thiar i dtrémhse réabhlóideach na Fráince, labhair sé fá ‘shuáilce shibhialta agus fá mhacántacht pholaitiúil’ agus é ag moladh go mbeadh saoránaigh toilteanach ‘féin-íobairt’ a dhéanamh ar son an ‘leasa choitinn’ seachas muid bheith spreagtha ag féinleas agus féinspéis.

Language funding, funding astray

SPG

It was in the revolutionary sixties that the renowned activist and writer, Máirtín Ó Cadhain, wrote his final political pamphlet. It was in this essay, ‘the Irish language movement, a movement astray’ that Ó Cadhain spoke of the radical founding principles that had been abandoned by the official state language revival.

‘Voices of the Voiceless- ‘Cultures of Resistance’ October 15, 2015, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

VoicesForTheVoiceless-panel-630x473

‘The real aim of colonialism was to control the people’s wealth; what they produced, how they produced it, and how it was distributed; to control, in other words, the entire realm of the language of real life. Colonialism imposed its control of the social production of wealth through military conquest and subsequent political dictatorship. But its most important area of domination was the mental universe of the colonised, the control, through culture, of how people perceived themselves and their relationship to the world. Economic or political control can never be complete without mental control.’

Proceeds of ‘Language and Resistance’ book donated to Irish Medium Charity TACA

image2- niamh agus taca

The proceeds raised from a book written on the Irish language revival in the North of Ireland have been donated to Irish Medium Education charity TACA.

Web Design by Oin Interactive | Admin Entries RSS Comments RSS